Låt Meditationen bli

din nyckel till

Glädjens Hus

Under följande sidor finns 9stycken olika meditationer som lär dig olika saker

med1--- med 9

Meditationens 4 nivåer.

Med hjälp av hjärnvågorna kan vi avläsa

medvetandets 4 nivåer.

 

 

Beta Nivån

Är den nivå vi fungerar på i vaket, aktivt tillstånd

 

 

Alfa Nivån

Är nivån för universella vibrationer och lätt meditation

Den här nivån är för återhämtning och
samlandet av nya krafter.

Den här nivån kan vi lära oss att försätta oss i av egen kraft.

Efter en meditation kan vi känna oss avspända,

känna en stark lyckokänsla, yr i huvudet

få förmågan att fungera på en högre andlig nivå.

Inre lycka och inre frid.

 

 

Teta Nivån

Är för djup meditation

 

 

Delta Nivån

 

Är det tillstånd vi befinner oss i under djup sömn.

 

Motivation för att meditera

10 skäl

 

Hantera stress

 

Öka den mentala energin

 

Öppna hjärtat

 

Utveckla en koncentrerad uppmärksamhet

 

Finna inre ro och tillfredställelse

 

Bryta dåliga vanor, beroenden och bekymmer

 

Läka gamla sår och plågor

 

Övervinna sjukdom och smärta

 

På djupet uppleva det inre livet och

samhörigheten med tillvaron

 

Nå fram till ett insiktsfullt liv i frihet

 

 

 Till skillnad från andra aktiviteter som förbrukar din energi

återställer meditationen dina krafter

Din energi blir kvar hos dig

Ju mer du använder den, desto mer växer den

 

Ta vara på känslan av tomhet som kommer ibland

I tomheten finns nämligen frihet och den

inre lycka som alla söker

 

 

 

Kom ihåg!

 

Meditationens mål är att gå bortom

och under dina tankar

så att du kan vila i din egen tystnad